★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★
Legen Sie noch Artikel im Wert von 49,00€ in den Warenkorb und sichern Sie sich den kostenlosen Versand.

Gegevensbescherming

Privacybeleid

 

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het ontbreken van een voorziening heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

 

Server logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. 

Wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de geraadpleegde pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de DSGVO, vanuit ons legitieme belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren. 

 

 

Bestellingen      

 

 

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Een niet-levering heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden afgesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

 

 

Rechten van de betrokken personen en opslagtermijn

 

Duur van de opslag

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u recht op de volgende rechten in overeenstemming met art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op de overdraagbaarheid van de gegevens.

Daarnaast heeft u volgens art. 21 lid 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 f DSGVO en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

 

Neem op verzoek contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

 

Recht van bezwaar

Indien de hier genoemde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons rechtmatige belang volgens artikel 6 lid 1 letter f van de DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra u dat heeft gedaan, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

 

laatste aanpassing: 23.10.2019

 

Laatst bekeken
★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★