★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★
Legen Sie noch Artikel im Wert von 49,00€ in den Warenkorb und sichern Sie sich den kostenlosen Versand.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten 

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in de eerste plaats niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven)

 

Annuleringsbeleid

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn is één maand vanaf de datum van herroeping,

 

- waarbij u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer goederen in één bestelling heeft besteld en de goederen in één keer worden geleverd;

 

- waarbij u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, mits u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

 

- waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of artikelen worden geleverd;

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (ms Fashion GmbH, Breslauerstr 1, 41460 Neuss, telefoonnummer: +4921317138597, e-mailadres: info@redox-fashion.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping van dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal deze terugbetaling aan u in rekening worden gebracht.

 

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

 

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

 

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

 

Redenen voor uitsluiting of uitsterven

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

- de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

 

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

 

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd

- voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

 

 

 

Voorbeeld van een annuleringsformulier

 

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

 

- Aan mevrouw Fashion GmbH, Breslauerstr 1, 41460 Neuss, e-mailadres: info@redox-fashion.com :

 

- Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)/

  de verlening van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

 

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Laatst bekeken
★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★